فرمها / معناها




Thursday, December 08, 2005

٭ هر چیزی شروعی دارد،
و پایان خود شروع دیگریست.
به امید دیدار


........................................................................................

Thursday, September 29, 2005

........................................................................................

Thursday, September 15, 2005

٭ حدود يك ماه پيش كه برای انجام كارهای بسيار اوليه‌ای كه برای خروج از كشور لازم است به حوالی چهارراه ولی‌عصر رفته بودم، سری هم به تئاتر شهر زدم. آن زمان تئاتر "فنز" روی صحنه بود و بساط غريبی برای تهيه آن بليط برپا. ملت ساعت 7 صبح می‌آمدند دم باجه فروش بليط صف می‌بستند و معلوم نبود به چند نفر از آنها بليط می‌رسد. بحث و خرده دعواها هم كه طبق معمول چاشنی ماجرا بود. در همان موقع بليط "پنجره‌ها" به كارگردانی فرهاد آييش را پيش فروش می‌كردند. با توجه به كارگردان تئاتر و بازيگرانی كه در آن باز‍ می‌كردند، حدس زدم كه نبايد تئاتر بدی باشد و با توجه به درس عبرتی كه از ناياب شدن بليط‌ها به صورت زنده داشتم می‌گرفتم، بر آن شدم تا بليط تئاتر "پنجره‌ها" را پيش‌خريد كنم.
متأسفانه اين روزها چندان فرصت پيگيری اخبار روز را پيدا نمی‌كنم و معمولاً بيشتر اخبار را در گذر می‌شنوم تا اينكه خودم هدفمندانه جستجويشان كرده باشم. در همين ماه گذشته به صورت اتفاقی به صورت اتفاقی بخش‌هايی از يك گزارش را شنيم كه در آن مسئولی يا دست‌اندركاری از تئاتر، از مشكلات تئاتر به خصوص نبود مخاطب می‌ناليد. نمی‌دانم با چه كسی مصاحبه شده بود اما بيان اين معضل را دوبار به طور جداگانه در ميان اخبار شنيدم.
می‌خواستم چيزی درباره تئاتر "پنجره‌ها" بنويسم اما نه وقت خودم و نه زمان ارزشمند شما را تلف می‌كنم و فقط به طور خيلی خلاصه می‌گويم كه شديداً تئاتر كسِ‌شعری بود. اين نظر را از طرف من بپذيريد و از آن بگذريد و هرجا بحثی راجع به اين تئاتر پيش آمد اگر هدف بررسی مشكلات بنيادی تئاتر ايران نبود سريع موضوع بحث را عوض كنيد چون اين تئاتر كوچكترين چيزی برای گفتن ندارد. مشكل امروز تئاتر ما تخمی بودن اغلب نمايشنامه‌هاست؛ و نبود مديريت كارآمد كه به طور مثال حتی نمی‌تواند سيستم فروش آنلاين بليط را اداره كند.


........................................................................................

Friday, August 26, 2005

........................................................................................

Friday, August 19, 2005

٭ اين تصاوير بی‌ربط در اين مقاله نشان از چه دارد ؟!
(ارسال لينك از سوی رضا قدسی)


........................................................................................

Saturday, July 16, 2005

٭ حرف بايد گفتنی باشد، عميق يا حاوی انرژی؛ وگرنه چه لزوميست به شلوغ‌تر كردنِ (هرچند بسيار اندك) فضای رسانه‌ای جهان ـ در هر مقياسش.


........................................................................................

Thursday, June 23, 2005

٭ پرسش از پی هويت، پرسشِ دوران درماندگی [ِ فرهنگی] است.


........................................................................................

Monday, June 20, 2005

........................................................................................

Home